ao

Thảo luận trong 'Đồ cho Mẹ' bắt đầu bởi nqk90, 11/9/15.

 1. nqk90

  nqk90 New Member

  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  "); jQuery(".DIV_Mark").addClass('BG_Mark'); jQuery(".BG_Mark").fadeIn(800); jQuery(".home_menu_left").css("z-index", 100) jQuery(".BG_Mark").css("top", "-11px") jQuery(".BG_Mark").css("height", (jQuery(document).height()+15)+"px"); jQuery(".BG_Mark").css("width", "103%"); }, 50)); }); } } jQuery('#category_request_bar').hover(function(){ kCat = 1; jQuery(".menu_allCat_head > li").removeClass("Active"); var timer = jQuery(this).data('timer'); if(timer){ clearTimeout(timer); } var cate = jQuery(this); cate.data('showTimer', setTimeout(function(){ cate.removeClass('category_request_bar_bg').addClass('category_request_bar_hover'); cate.children("ul.menu_allCat_head").show(); if (document.getElementById("bgMark") != null) return; jQuery(".DIV_Mark").addClass('BG_Mark'); jQuery(".BG_Mark").fadeIn(400); if (page_type == "detail" || page_type == "list_details") { jQuery("BG_Mark").css("top", "-70px") } else { jQuery("BG_Mark").css("top", "-11px") } jQuery(".BG_Mark").css("height", (jQuery(document).height()+15)+"px"); }, 100)); },function(){ jQuery(".BG_Mark").css("height", "0px"); var showTimer = jQuery(this).data('showTimer'); if(showTimer){ clearTimeout(showTimer); } var cate = jQuery(this); cate.data('timer', setTimeout(function(){ cate.children("ul.menu_allCat_head").hide(); cate.removeClass('category_request_bar_hover').addClass('category_request_bar_bg'); jQuery(".BG_Mark").fadeOut(); jQuery(".DIV_Mark").removeClass('BG_Mark'); }, 100)); }); jQuery('#category_request_bar1').hover(function(){ kCat1 = 1; jQuery(".menu_allCat_head > li").removeClass("Active"); var timer = jQuery(this).data('timer'); if(timer){ clearTimeout(timer); } var cate = jQuery(this); cate.data('showTimer', setTimeout(function(){ cate.removeClass('category_request_bar_list').addClass('category_request_bar_list_hover'); cate.children("ul.menu_allCat_head").show(); jQuery("#box_memnutop2").css("z-index", 1000); if (document.getElementById("bgMark") != null) return; jQuery(".DIV_Mark").addClass('BG_Mark'); jQuery(".BG_Mark").fadeIn(400); jQuery(".BG_Mark").css("height", (jQuery(document).height()+15)+"px"); }, 100)); },function(){ var showTimer = jQuery(this).data('showTimer'); if(showTimer){ clearTimeout(showTimer); } var cate = jQuery(this); cate.data('timer', setTimeout(function(){ jQuery(".BG_Mark").css("height", "0px"); cate.children("ul.menu_allCat_head").hide(); cate.removeClass('category_request_bar_list_hover').addClass('category_request_bar_list'); jQuery("#box_memnutop2").css("z-index", 80); jQuery(".BG_Mark").fadeOut(); jQuery(".DIV_Mark").removeClass('BG_Mark'); }, 100)); }); var TouchMouseEvent = {mousedown:"mousedown",mouseup:"mouseup",touchstart:"touchstart",touchend:"touchend",click:"click"}; var ua = navigator.userAgent; var event = (ua.match(/iPad|webkit.*mobile/i)) ? TouchMouseEvent : ''; function type(e){ var type; switch (e.type) { case "mousedown": type = TouchMouseEvent.mousedown; break; case "mouseup": type = TouchMouseEvent.mouseup; break; case "touchstart": type = TouchMouseEvent.touchstart; break; default: type = TouchMouseEvent.mousedown; break; return; } alert('22222222222222'); } $('body').bind(event, function(e) { e.preventDefault(); type(e); var target = $(e.target); if($('.choose_cat_post li.choose_cat.active div.step_2').css('display')== 'block' || $('.sub_list_mainnav_top').css('display')=='block' || $('.mennu_cat_new .row_menu_allCat.Active .step_3').css('display')=='block' || $('.menu_allCat_head').css('display')=='block'){ if (!target.attr('class').match(/^step_2/) && target.parents('.step_2').length == 0) { $('.step_2').parent('.choose_cat_post li.choose_cat').removeClass('active'); $('.DIV_Mark').removeClass('BG_Mark'); } if (!target.attr('class').match(/^step_3/) && target.parents('.step_3').length == 0) { $('.mennu_cat_new .row_menu_allCat').removeClass('Active'); $('.DIV_Mark').removeClass('BG_Mark'); } if (!target.attr('class').match(/^sub_list_mainnav_top/) && target.parents('.sub_list_mainnav_top').length == 0) { $('.sub_list_mainnav_top').hide(); $('.DIV_Mark').removeClass('BG_Mark'); } if (!target.attr('class').match(/^menu_allCat_head/) && target.parents('.menu_allCat_head').length == 0) { $('#category_request_bar .menu_allCat_head').hide(); $('#category_request_bar1 .menu_allCat_head').hide(); $('.DIV_Mark').removeClass('BG_Mark'); } } }); }); var kCat = 0; var kCat1 = 0; var kCar = 0; var kCar1 = 0; function hideMaskBG() { jQuery(".BG_Mark").fadeOut(); jQuery(".DIV_Mark").removeClass('BG_Mark'); } function _resetHover() { kCar = kCar1 = kCat = kCat1 = 0; jQuery(".divMarkCar").hide(); jQuery("#menuTopCar").hide(); jQuery("#menuTopCar1").hide(); jQuery("#menu_allCat_head").hide(); jQuery("#menu_allCat_head1").hide(); jQuery('#category_request_bar1').removeClass('category_request_bar_list_hover').addClass('category_request_bar_list'); jQuery("#box_memnutop2").css("z-index", 80); jQuery(".choose_cat").removeClass('active'); jQuery(".BG_Mark").css("height", "0px"); jQuery(".BG_Mark").fadeOut(); jQuery(".DIV_Mark").removeClass('BG_Mark'); } function hoverMenuCar(type) { if (type == 1) { if (kCar1 == 0) { kCar1 = 1; jQuery(".menu_allCat_head > li").removeClass('Active'); var timer = jQuery(this).data('timer'); if (timer) { clearTimeout(timer); } var car = jQuery("#hoverCar1"); car.data('showTimer', setTimeout(function () { jQuery("#menuTopCar1").show(); jQuery("#box_memnutop2").css("z-index", 1000); jQuery(".DIV_Mark").addClass('BG_Mark'); jQuery(".BG_Mark").fadeIn(400); jQuery(".BG_Mark").css("height", (jQuery(document).height()+15)+"px"); jQuery(".BG_Mark").css("width", "103%"); }, 100)); } else { _resetHover(); } } else { if (kCar == 0) { kCar = 1; jQuery(".menu_allCat_head > li").removeClass('Active'); var timer = jQuery(this).data('timer'); if (timer) { clearTimeout(timer); } var car = jQuery("#hoverCar"); car.data('showTimer', setTimeout(function () { jQuery("#menuTopCar").show(); jQuery("#box_memnutop2").css("z-index", 1000); jQuery(".DIV_Mark").addClass('BG_Mark'); jQuery(".BG_Mark").fadeIn(400); jQuery(".BG_Mark").css("height", (jQuery(document).height()+15)+"px"); jQuery(".BG_Mark").css("width", "103%"); }, 100)); } else { _resetHover(); } } } function _hoverCate(type) { if (type == 1) { if (kCat1 == 0) { kCat1 = 1; jQuery(".menu_allCat_head > li").removeClass("Active"); var timer = jQuery('#category_request_bar1').data('timer'); if(timer){ clearTimeout(timer); } var cate = jQuery('#category_request_bar1'); cate.data('showTimer', setTimeout(function(){ cate.removeClass('category_request_bar_list').addClass('category_request_bar_list_hover'); cate.children("ul.menu_allCat_head").show(); jQuery("#box_memnutop2").css("z-index", 1000); jQuery(".DIV_Mark").addClass('BG_Mark'); jQuery(".BG_Mark").fadeIn(400); jQuery(".BG_Mark").css("height", (jQuery(document).height()+15)+"px"); jQuery(".BG_Mark").css("width", "103%"); }, 100)); } else { _resetHover(); } } else { if (kCat == 0) { kCat = 1; jQuery(".menu_allCat_head > li").removeClass("Active"); var timer = jQuery(this).data('timer'); if(timer){ clearTimeout(timer); } var cate = jQuery("#category_request_bar"); cate.data('showTimer', setTimeout(function(){ cate.removeClass('category_request_bar_bg').addClass('category_request_bar_hover'); cate.children("ul.menu_allCat_head").show(); jQuery(".DIV_Mark").addClass('BG_Mark'); jQuery(".BG_Mark").fadeIn(400); if (page_type == "detail" || page_type == "list_details") { jQuery("BG_Mark").css("top", "-70px") } else { jQuery("BG_Mark").css("top", "-11px") } jQuery(".BG_Mark").css("height", (jQuery(document).height()+15)+"px"); jQuery(".BG_Mark").css("width", "103%"); }, 100)); } else { _resetHover(); } } }

  Các tin cùng chuyên mục rao vặt

  [​IMG]

  Tìm kiếm nhanh chuyên mục


  Xem theo tỉnh thànhVề đầu trang

   

Chia sẻ trang này